اخبار

تبريک رياست آکادمي
09 دی 1396

تبريک رياست آکادمي

In this Christmas In the daytime if sun shin so shall Ur espectation come true, At night when moon comes out so shall U recieve blesses, then if rain fall so shall it going to...

جذب هيئت علمي افتخاري
08 دی 1396

جذب هيئت علمي افتخاري

آکادمي بين المللي نورث پاردیس، براساس سیاستهای کلی برنامه توسعه نظام آموزشي و مبتنی بر آیین نامه ارتقاء مرتبه هیأت علمی موسسات علمی دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ،...

دعوت به همکاري
08 دی 1396

دعوت به همکاري

آکادمي بين المللي پرديس در راستاي همکاري با مراکز تحقيقاتي در کشورهاي مختلف ، از ايرانيان مسلط به زبان انگليسي جهت يک پروژه تحقيقاتي در رشته هاي - مهندسي عمران - مهنذسي معماري...

شهريه هاي مصوب سال 2018
03 دی 1396

شهريه هاي مصوب سال 2018

پيشاپيش ضمن تبريک سال نو ميلادي به اطلاع علاقمندان مي رساند که شهريه هاي سال 2018 طي 10 روز آينده پس از تصويب توسط هيئت رئيسه آکادمي بروز رساني خواهد شد .

اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي ، تربيتي ، علوم انساني و روانشناسي
15 فروردین 1396

اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي ، تربيتي ، علوم انساني و روانشناسي

آکادمي بين المللي پرديس ، پس از حمايت از اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري اکنون با افتخار اعلام مي دارد که اولين کنفرانس بين المللي در حوزه...

پيوستن آکادمي به حاميان اولين کنفرانس بين المللي مديريت
23 آذر 1395

پيوستن آکادمي به حاميان اولين کنفرانس بين المللي مديريت

با هماهنگي هاي بعمل آمده با مسئولين اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري ، آکادمي بين المللي پرديس به حاميان برگزاري اين کنفرانس بزرگ پيوست ....