فرم استعلام آنلاين مدارک

کليه سازمان ها ، شرکت ها و اشخاص حقيقي که نياز به استعلام مدارک آکادمي بين المللي پرديس گرجستان دارند مي توانند با تکميل فرم مندرج در ذيل بصورت کامل ، پاسخ استعلام را از طريق آدرس ايميل مندرج در فرم ظرف مدت 48 ساعت دريافت نمايند . 
لازم به ذکر است به اطلاعات ناقص وارد شده در فرم به هيچ عنوان پاسخ داده نخواهد شد.