اطلاعيه امور مالي

با توجه به اينکه کليه فعاليت هاي آکادمي بين المللي پردیس گرجستان در کشور گرجستان صورت مي پذيرد لذا مي بايست داوطلبان عزيز در کليه امور از جمله : اخذ پذيرش تحصيلي / دوره هاي کوتاه مدت / دوره هاي دانشگاهي و ... مبالغ خود را به حساب ارزي اين مرکز واريز نمايند اما چنانچه مستحضر هستيد امکان واريز مبالغ ارزي به حساب هاي خارجي در ايران امکان پذير نمي باشد و بسيار دشوار مي باشد فلذا جهت رفاه حال شما عزيزان ، تنها حساب ريالي به شماره کارت 

6362141074600272 بانک آينده / به نام آقاي رامتين شاطري داراي اعتبار مي باشد که از گذشته تا به حال از آن استفاده مي گردد که معادل ريالي نرخ دلار به روز را پپس از استعلام از آکادمي واريز مي نماييد . 

ساير حساب هاي اين مرکز که داراي اعتبار مي باشد به شرح زير مي باشد 

intermediary bank : citibank N.A,New york ,USA,SWIFT:CITIUS33

Account with istitution :Bank of Georgia,SWIFT:BAGAGE22,29a Gagarin street,tbilisi 0160,Georgia

Beneficiary:international center for higher education

Account: GE05BG0000000735051200

لطفا به اين نکته مهم توجه نماييد که فقط اين شماره کارت و شماره حساب دلاري مرکز داراي اعتبار بوده و واريز به اين شماره حساب ها پس از ارسال تصوير فيش واريزي به منزله رسيد ثبت نامي شما تلقي مي گردد . 

براساس مصوبه آکادمي امکان انصراف از دوره پس از ثبت نام رسمي و واريز شهريه به حساب بدليل بين المللي بودن دوره ها امکانپذير نمي باشد بنابراين با دقت و مشورت نسبت به ثبت نام خود اقدام نماييد .