انعقاد تفاهم نامه همکاري

انعقاد تفاهم نامه همکاري آکادمي بين المللي پرديس گرجستان با دانشگاه American Central University جهت گسترش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي . 

از سال 2018 کليه متقاضيان آکادمي مي توانند علاوه بر مدرک معتبر آکادمي از اين دانشگاه نيز پس از گذراندن دوره هاي آموزشي مدرک خود را دريافت نمايند . 

 

دسته ها: اخبار