پيوستن آکادمي به حاميان اولين کنفرانس بين المللي مديريت

با هماهنگي هاي بعمل آمده با مسئولين اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري ، آکادمي بين المللي پرديس به حاميان برگزاري اين کنفرانس بزرگ پيوست . 

کليه دانشجويان ايراني اين آکادمي از امتياز ويژه جهت ثبت نام در اين کنفرانس برخوردارند . 

دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.