اعطاي نمايندگي آکادمي در ايران

با سلام 

آکادمي بين المللي پرديس گرجستان در راستاي گسترش فعاليت هاي آموزشي خود ، نمايندگي خود را در جنوب کشور به شرکت تصوير ماندگار جنوب به مديريت جناب آقاي دکتر اشکش و در بخش شمالغرب کشور به آکادمي زبان هاي خارجي رشيدي و آموزشگاه علمي آزاد آلا به مديريت جناب آقاي دکتر رشيدي به مدت 1 سال اعطا نمود . 

لازم به ذکر هست مسئوليت حقوقي کليه فعاليت هاي آکادمي پرديس گرجستان زيرنظر موسسه حقوقي حاميان عدالت مي باشد