اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي ، تربيتي ، علوم انساني و روانشناسي

آکادمي بين المللي پرديس ، پس از حمايت از اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري اکنون با افتخار اعلام مي دارد که اولين کنفرانس بين المللي در حوزه علوم اجتماعي و روانشناسي را مورد حمايت قرار داده تا بتواند گامي کوچک در رشد و شکوفايي دانش در سطح کشور ايران و ايجاد روابط دوسويه با کشور گرجستان را برقرار نمايد . 

رياست آکادمي در کنار سخنرانان کليدي کنفرانس حضور خواهند داشت. 

 

دسته ها: اخبار