افتتاح نمايندگي اسپانيا

آکادمي بين المللي پرديس در راستاي گسترش فعاليت هاي آموزشي خود زيرنظر مرکز بين المللي آموزش هاي عالي نمايندگي خود را در کشور اسپانيا و شهر مادريد افتتاح نمود . 

دپارتمان R&D اين آکادمي بدنبال گسترش فعاليت هاي آموزشي اين مرکز در کشورهاي کانادا و امريکا نيز مي باشد که متعاقبا خبرهاي آن اطلاع رساني خواهد شد . 

 

دسته ها: اخبار