انتخاب نماينده رسمي کشور ايران

تيم حقوقي آکادمي بين المللي پرديس پس از بررسي هاي بعمل آورده جهت فعاليت قانوني در کشور ايران توانست نمايندگي رسمي خود را در ايران از طريق موسسه حقوقي حاميان عدالت به ثبت رساند و اين موسسه هم اکنون بعنوان نماينده قانوني اين مرکز در ايران شناخته شده است .

اين موفقيت را خدمت کليه دانشجويان ، پرسنل و هيات علمي اين مرکز تبريک عرض مي نماييم .

 

دسته ها: اخبار