قوانین و شرایط ثبت نام

جهت ثبت نام در دوره هاي کارشناسي ، داشتن مدرک تحصيلي 12 ساله که ترجمه رسمي شده باشد لازم مي باشد. 

جهت ثبت نام در دوره هاي کارشناسي ارشد ، داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي که به زبان انگليسي يا گرجي ترجمه رسمي شده باشد مورد نياز مي باشد . 

جهت ثبت نام در دوره هاي دکتري ، داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد که به زبان انگليسي يا گرجي ترجمه رسمي شده باشد مورد نياز مي باشد . 

دوره هاي پژوهش محور بصورت کاملا غيرحضوري بوده و آکادمي پس از ثبت نام از داوطلب ، استاد راهنماي مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب را معرفي نموده و پس از ارائه پروپوزال و پايان نامه ، داوطلب موفق به دريافت مدرک خود مي شود . 

* لازم به يادآوري است که کليه دوره هاي آکادمي ويژه ايرانيان فارسي زبان در سطح کشورهاي حوزه خليج فارس طراحي شده است و به همين دليل کليه محتواي آموزشي و اطلاعات لازم به زبان فارسي مي باشد . 

* کليه مدارک صادره از آکادمي به تائيد دولت گرجستان رسيده و مرکز بين المللي آموزش هاي عالي نيز آنرا تائيد مي نمايد