شهریه

 شهريه رشته هاي علوم مديريت در مقاطع کارشناسي، ارشد و دکتري : 

کارشناسي پژوهش محور ( مجموعا 3500 دلار ) 

کارشناسي ارشد پژوهش محور ( مجموعا 4500 دلار )

 دکتري پژوهش محور ( مجموعا 6000 دلار ) 

شهريه رشته هاي فني و مهندسي در مقاطع کارشناسي، ارشد و دکتري : 

کارشناسي پژوهش محور ( مجموعا 4000 دلار ) 

 کارشناسي ارشد پژوهش محور ( مجموعا 5000 دلار )

دکتري پژوهش محور ( مجموعا 6500 دلار )

شهريه رشته هاي علوم پايه در مقاطع کارشناسي ، ارشد و دکتري : 

کارشناسي پژوهش محور ( مجموعا 3000 دلار )

 کارشناسي ارشد پژوهش محور ( مجموعا 3800 دلار ) 

دکتري پژوهش محور ( مجموعا 5000 دلار ) 

شهريه ساير امور آکادمي 

اخذ پذيرش در رشته هاي پزشکي از دانشگاه هاي قبرس و گرجستان و مالزي همراه با ارائه مشاوره  ( 20 هزار دلار)

اخذ پذيرش در ساير رشته ها در مقاطع ارشد و دکتري از دانشگاه هاي قبرس و گرجستان و مالزي ( 10 هزار دلار) 

ثبت نام در دوره هاي کوتاه مدت آموزشي از طرف مرکز ICHE در گرجستان ( 2500 دلار) 

* کليه نرخ هاي مندرج در سايت آکادمي تا پايان سال 2018 ميلادي داراي اعتبار مي باشد