شهریه

شهریه دانشگاه های طرف قرارداد بسته به کشور و نوع دانشگاه متفاوت می باشد . 

متقاضیان محترم پس از دریافت مشاوره ، می توانند هزینه های دانشگاه ها را از مشاورین ما سوال نمایند .